VOORWAARDEN

In de onderstaande algemene verkoopvoorwaarden wordt het bedrijf ANGEL TRADING CO aangeduid met de naam van de site die het exploiteert "angelo-outlet.com" of door "de verkoper". Een bestelling plaatsen, via de site van angelo-outlet.com of op een andere manier betekent acceptatie van de onderstaande algemene verkoopvoorwaarden. Onze algemene verkoopvoorwaarden sluiten alle tegenstrijdige koopclausules uit waarop elke klant zich kan beroepen. De AV voorzien met name in de aanvaarding van de verwerking van informatie van nominatieve aard met betrekking tot kopers door het bedrijf ANGELO TRADING CO. Persoonlijke informatie met betrekking tot kopers wordt beschermd in overeenstemming met de wet, ze worden niet overgedragen, doorverkocht of uitgeleend aan derden. De contactgegevens en persoonlijke informatie die via onze website worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de orderverwerking.

Tarieven

De prijzen vermeld op de website van angelo-outlet.com worden aangegeven met alle belastingen inbegrepen, alle bestellingen worden gehonoreerd tegen het tarief dat wordt gevalideerd wanneer de bestelling door de klant wordt geplaatst. Siteprijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Professionele kortingen kunnen worden gecombineerd met de kortingen vermeld op de angelo-outlet website.com Bestellingen zijn contant te betalen via de verschillende methoden die op de site worden aangeboden (Paypal en met creditcard) op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Realisatie van bestellingen

De producten zijn te koop zolang ze op de site worden weergegeven, niettemin angelo-outlet.com behoudt zich het recht voor om bepaalde technische kenmerken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De producten die op de site worden gepresenteerd, vormen geen wettelijk aanbod, maar een niet-contractuele catalogus waarvan de prijzen en specificaties op elk moment kunnen veranderen. Om geldig te zijn, moet een bestelling vooraf volledig worden betaald door middel van een van de verschillende aangeboden oplossingen (creditcard of Paypal). En correct ingevuld in het formulier dat op de site wordt weergegeven, moet de koper verplicht zijn contactgegevens / factuur- en afleveradres, e-mail en telefoon opgeven. ANGEL TRADING CO behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling niet uit te voeren als deze duidelijk onjuist blijkt te zijn, of als er een probleem is met de geselecteerde opties. In dit geval nemen we contact op met de klant om de meest geschikte oplossing te vinden.

Hiertoe is elke bestelling onderworpen aan bevestiging door de verkoper, de bestelling wordt pas als aanvaard beschouwd na ontvangst van deze bevestigingsmail.

Leveringen en retouren

Levering wordt geschat op 8 werkdagen. Bij niet-naleving van de aangegeven termijn wordt de klant vooraf verwittigd. Elke bestelling wordt met de grootste zorg gecontroleerd en verpakt. Wij maken gebruik van verschillende transportbedrijven: Geodis, TNT, DPD, Schenker, UPS en Fedex.

U kunt uw tapijt afhalen in het depot op het volgende adres: Schuttersstraat 3C, 8500 Kortrijk, België, in dit geval zijn er geen bezorgkosten.

Bezorgkosten zijn afhankelijk van de bestemming van het product/de producten. Ze worden automatisch berekend en uitdrukkelijk aangegeven in de bestelgegevens, vóór betaling door de koper.

Bestellingen worden afgeleverd op het afleveradres dat door de koper is opgegeven bij het bestellen op de site.

Retourneren is mogelijk binnen 30 dagen na ontvangst van het product. Retourzendingen moeten in de originele verpakking worden gedaan en de producten moeten in goede staat verkeren om de retourzending te valideren. Na controle van de geretourneerde producten zullen wij de klant terugbetalen. De bezorgkosten zijn echter voor rekening van de klant. De klant kan een beroep doen op de verschillende hierboven genoemde transportbedrijven waar wij gebruik van maken. De kosten variëren afhankelijk van het gewicht en de grootte van het product.

Onbeschikbaarheid

In het geval dat, ondanks de waakzaamheid van ANGEL TRADING CO, een of meer producten besteld door de koper tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn, zal ANGEL TRADING CO in de koper hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

De koper heeft dan de mogelijkheid om zijn bestelling later binnen vijftien (15) werkdagen na kennisgeving door ANGEL TRADING CO te wijzigen of te annuleren per e-mail gericht aan export@angelorugs.com au. Le cas échéant, ANGEL TRADING CO s'engage à rembourser l'acheteur dont le paiement aurait déjà été débité et ce dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze (15) jours après la date de modification ou d'annulation de la bestelling. ANGEL TRADING CO zal geen bijkomende vergoeding betalen aan de koper.

Eigendom

De producten blijven volledig eigendom van ANGEL TRADING CO tot volledige betaling van de gefactureerde producten, inclusief kosten en taksen.

Bestelling annuleren

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ANGEL TRADING CO. Schuttersstraat 3C, 8500 KORTRIJK, BELGIË. Tel: +32 56206106 Fax: +32 56206102, E-Mail: export@angelorugs.com) uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. brief verzonden per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent dit niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat u uw mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Modelformulier voor herroeping Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u het contract wilt herroepen.

Let op

ANGEL TRADING CO
Schuttersstraat 3C,
8500 KORTRIJK
BELGIË
Fax: +32 56206102
E-Mail:

Ik/wij (*) stellen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van goederen (*)/voor de levering van diensten (*) hieronder:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

_________________________________________________________________________

Naam consument(en)

_________________________________________________________________________

Adres consument(en)

_________________________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

_________________________

Datum

(*) Verwijder onnodige vermeldingen.

We betalen het artikel en niet de levering terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel; aan deze vergoeding zijn in ieder geval geen kosten voor u verbonden. We mogen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u een bewijs van verzending van de goederen heeft overlegd, afhankelijk van welke datum het eerst valt.

U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen, aan ons retourneren of retourneren. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U zult de directe kosten van het terugzenden van de goederen moeten dragen. De directe retourkosten met betrekking tot goederen die door hun aard niet per post (bezorging per koerier) aan ons kunnen worden geretourneerd, worden geschat op ongeveer 19,90 - maximaal 99,90 euro.

Voorkom schade aan de goederen. Stuur de goederen in de originele verpakking naar ons terug. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, kies dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen. Als het artikel in slechte staat wordt ontvangen, kan ANGEL TRADING CO u extra kosten in rekening brengen.

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Het plaatsen van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. Koopovereenkomsten met klanten zijn niet afdwingbaar tegen de algemene verkoopvoorwaarden van ANGEL TRADING CO, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door ANGEL TRADING CO.

Jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. In geval van een geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Abonneer op onze nieuwsbrief